ค้นหาแพทย์

Link

> หน้าแรก > ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถ.พระราม6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2201-1515 (ติดต่อ นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย)
e-mail : jumroont@yahoo.com