ค้นหาแพทย์

Link

> หน้าแรก > เกี่ยวกับสมาคม

ประวัติสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย

เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิญ เศรขฤทธิ์

ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ. เมื่อวันที่ 27 มิถุนาบนพุทธศักราช 2532 โดยสำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ปรมาจารย์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ท่านแรกคืออาจารย์ทายาท สุขบำรุง ท่านได้รับการฝึกอบรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นท่านกลับมาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล ในขณะนั้นศัลยกรรมตกแต่งใบหน้ายังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ท่านอาจารย์ทายาทจึงนับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกรุ่นแรกๆของการเปิดศักราชการศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีอาจารย์อีกหลายท่านที่ได้รับการฝึกอบรมจากประเทศสหรัฐอเมริกาและกลับมาประเทศไทย ได้แก่อาจารย์ประพจน์ คล่องสู้ศึก, อาจารย์จิระ ศิริโพธิ์

อาจารย์แพทย์ดังกล่าวได้นำความรู้กลับมาสอนแพทย์ประจำบ้าน โสต ศอ นาสิก วิทยา ที่โรงเรียนแพทย์ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดทั้งในเรื่องของโสต ศอนาสิกและศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า


หลังจากนั้นวิชาการทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าก็ได้ถูกบรรจุเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรเฉพาะทางของแพทย์ประจำบ้านทางโสต ศอ นาสิก วิทยา โดยหลังจากจบแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วจะศึกษาเฉพาะทางทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ซึ่งเป็นหลักสูตร3-5ปี หลังจากนั้นผู้ที่สนใจมีความรู้ความสามารถลึกซึ้งเพิ่มเติมทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและ เสริมสร้างใบหน้าจำเป็นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรอนุสาขาศัลยกรรมกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ชื่อหลักสูตรคือศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ในหลักสูตรนี้จะมีการเรียนการสอนทั้งการแก้ไขใบหน้า สิ่งที่บกพร่องและความงามไปพร้อมพร้อมกันโดยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ จากแพทยสภา โดยมีต้นแบบมาจากหลักสูตรอบรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับ American board of facial plastic and reconstructive surgery

อนุสาขานี้ในประเทศไทยต้องศึกษาเพิ่มเป็นระยะเวลา2ปีโดยผู้ที่สามารถเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ได้นั้นจะ ต้องผ่านการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิก วิทยา ก่อน

โดยรวมแล้วกว่าผู้ที่จะมาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าต้องใช้เวลา5-7 ปีหลังจากการจบแพทยศาสตร์บัณฑิต ถือได้เป็นสมาคมเดียวที่ได้รับการอนุมัติจากแพทยสภาอย่างเป็นทางการว่ามีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมยศ คุณจักร ภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งรวมรวบและให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการศัลยกรรมและเสริมสร้างใบหน้า เพื่อเป็นที่เชื่อถือแก่ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการความมั่นใจในการรับบริการจากศัลยแพทย์เมืองไทย และเป็นแหล่งรวมรวมแพทย์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งของเมืองไทยด้วย

 
นายกสมาคม
นพ.ชลทิศ สินรัชตานนท์
 
เลขานุการ
นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธ์
   
 
อุปนายก
นพ.สมยศ คุณจักร
อุปนายก
นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์
  เหรัญญิก
นพ.สรัลชัย เกียรติสุรยานนท์
ที่ปรึกษา
นพ.โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์
  ที่ปรึกษา
นพ.ชาญชัย ชรากร
ที่ปรึกษา
ศ.บุญชู กุลประดิษฐรมณ์
  ที่ปรึกษา
พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์
ที่ปรึกษา
นพ.สุธี ไกรตระกูล
  ฝ่ายวิชาการ
นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย
ฝ่ายวิชาการ
นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
  ฝ่ายวิชาการ
พญ.อรริยา ดุษฏีโหนด
ฝ่ายวิชาการ
นพ.จตุรงค์ จงสถิตย์ไพบูลย์
  ฝ่ายวิชาการ
นพ.รักษ์ ดนานุวัฒน์
  อ.เชิญ เศขรฤทธิ์
    อ.ทายาท สุขบำรุง